O nas Kontakt Dodaj

§1 Definicje


Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Administratorem jest właściciel.


Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z portalu.


Portal - platforma internetowa zamieszczona w domenie: www.fotodzieje.pl.


§2 Uprawnienia administratora


 1. Administrator może odmówić publikacji tekstów oraz zdjęć które są niezgodne z polityką portalu (§4).

 2. Administrator posiada prawo do modyfikacji zamieszczonych wpisów tj. łamanie tekstu, obróbki graficzna, poprawy błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych...

 3. Administrator może usunąć wpis (opis, zdjęcie) w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 4. Administrator uprawniony jest do usunięcia użytkownika w dowolnym momencie, bez podania.

 5. Administrator może zmienić charakter funkcjonowania portalu (zmiana szaty graficznej, cel itp.).


§3 Brak odpowiedzialności ze strony Administratora


 1. Administrator nie odpowiada za awarie oraz przerwy w funkcjonowaniu portalu.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania, nieprawidłowe wyświetlania lub brak działania portalu z przyczyn od niego niezależnych.

 3. Administrator nie ponosi konsekwencji za treści przesłane przez użytkowników i publikowane na łamach portalu.

 4. Administrator nie odpowiada za złe dopasowanie fotografii do opisów. Opisy opierają się na informacjach przesłanych przez użytkownika.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież materiałów z portalu oraz dalsze publikacje tych materiałów przez osoby do tego nieupoważnione.

 6. Administrator nie odpowiada za niezgodność opisów z faktami historycznymi oraz danymi lokalizacyjnymi.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenie lub zakończenie działalności portalu bez podania przyczyny .§4 Powody braku akceptacji wpisów


Na łamach portalu nie zostaną opublikowane treści


§5 Obowiązki użytkownika


Użytkownik akceptując regulamin i przesyłając informacje (opisy, dane, zdjęcia) na portal, oświadcza z całą świadomością iż:


§6 Prawa autorskie:


Użytkownicy przesyłając zdjęcia i opisy na portal przenoszą na Administratora prawa autorskie umożliwiające ewentualną dalszą dystrybucje, modyfikacje, publikacje.


§7 Przepisy RODO


Nasz portal nie zbiera danych osobowych użytkowników, autorów, administratorów. W związku z tym przepisy RODO nie mają zastosowania w odniesieniu do portalu.


§8 Pliki cookies


Portal wykorzystuje pliki cookies.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu.W przypadku sytuacji konfliktowej nie wymienionej w powyższym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy zgodnie z  prawem kodeksu cywilnego.


Fotodzieje.pl 2021